Match Statistics

BC "Kyiv" - BC "Budyvelnik"

Mon 4/05/15

(30:21, 19:21, 22:26, 14:22)

BC "Kyiv"
BC "Budyvelnik"