Match Statistics

BC "Budyvelnik" - BC "Kyiv"

Wed 29/04/15

(24:16, 19:25, 18:21, 19:13)

BC "Budyvelnik"
BC "Kyiv"