Match Statistics

BC "Nikolaev" - BC "Kyiv"

Sun 19/10/14

(21:32, 25:19, 23:14, 16:22)

BC "Nikolaev"
BC "Kyiv"